Aktualności

Szkolenie CQB

W dniach 15-17 czerwca 2023 r. odbyło się zgrupowanie szkoleniowe Jednostki 2019.

Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu CQB.

Skrót CQB pochodzi od angielskiego pojęcia close quarters battle, które oznacza walki prowadzone w przestrzeniach zamkniętych.

Strzelcy na czas szkolenia zostali podzieleni na dwie sekcje w trakcie którego, uczyli się podstaw wchodzenia do pomieszczeń różnymi technikami, poruszania się korytarzami oraz manualnego posługiwania się bronią w pomieszczeniach (skracanie kolby, zabezpieczanie narożników).

Nacisk w szkoleniu kładziony był na wykonywanie postawionych zadań a następnie omawianie i korygowanie popełnionych błędów tzw. „zadaniówki” polegające na zdobywaniu 2 pięter, poruszania się w ciągu pomieszczeń, wycofanie z budynku po wykonaniu zadania jednocześnie ubezpieczając zdobyte pomieszczenia.

Szkolenie odbyło się na obiektach ośrodka w Suścu dzięki życzliwości Wójta Gminy Susiec Zbigniewa Naklickiego.