Aktualności

Historia na żywo

Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty z zakresu poszukiwań z wykorzystaniem wykrywaczy metali. W programie warsztatów m.in.:
-Zapoznanie ze sprzętem eksploracyjnym
-Poszukiwania i konserwacja zabytków
-Wykłady nt. historii regionu
-Spacery edukacyjne

Zgłoszenia do projektu można wysyłać na adres: SJS.2019@wp.pl do 29.06.2023r. godz 22:00.
Tytuł meila: Historia na żywo
Treść: Zgłoszenie – Imię Nazwisko, data urodzenia, miejscowość, tel. kontaktowy

W jednym zgłoszeniu można ująć kilka osób
Udział osób poniżej 18 roku życia wymaga pisemnej zgody lub obecności na warsztatach rodzica/opiekuna w formie uczestnika projetu.
Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego.
Limit uczestników wynosi 60 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane do dnia 30.06.2023r. Pozostali chętni zostaną zgodnie z kolejnością zgłoszeń wpisani na listę rezerwową.

W dniu 01.07.2023 odbędzie się spotkanie organizacyjne połączone z wykładem pt. „Działania zbrojne na Roztoczu – od Powstańców Listopadowych do Żołnierzy Wyklętych” W trakcie spotkania zostanie przedstawiony harmonogram zajęć oraz podział na dwie grupy.

Projekt trwa do 10.10.2023r. i jest dofinansowany przez @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWE FIO @komitetpożytku. Operatorem zadania jest @Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze” @obywatelskieroztocze

Realizatorem projektu jest Grupa nieformalna „Detektoryści” pod patronatem Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2019.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres meilowy SJS.2019@wp.pl