Historia JS 2019

Jednostka Strzelecka 2019 powstała 20 września 1992 r. Początkowo funkcjonowała jako Jednostka Organizacyjna 023. Założycielami JS 2019 byli m.in. M. Kałużyński, R. Raczkiewicz, T. Stawecki, R. Nędzyński, P. Szałabski. Pierwszy dowódca, M. Kałużyński, skontaktował się z ówczesnym komendantem głównym ZS „Strzelec” OSW bryg. W. Gęsickim. Informację o możliwości założenia jednostki znalazł w magazynie „Komandos”. Pierwsze zajęcia organizowane były przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Pomocy udzielał nauczyciel przysposobienia obronnego B. Igras, użyczając sprzętu oraz udostępniając salę szkolną w piwnicach szkoły. Większość zajęć organizowana była w terenie: w Siwej Doliny, a dokładnie – w rejonie „Hamburger Hill”. Strzelcy szkolili się w marszach na orientację, survivalu, taktyce. Organizowane były również „gry wojenne”.

W początkowym okresie funkcjonowania jednostka liczyła 15 osób. Strzelcy brali udział w obozach organizowanych przez KG ZS „Strzelec” OSW. Pierwszy obóz, w którym uczestniczyli Kałużyński i Stawecki, odbył się w Wałczu w 1993 r. W następnym roku w tej samej miejscowości szkoliło się już czterech strzelców, do poprzedniej dwójki dołączyli jeszcze Nędzyński i Stępora. Strzelcy szkolili się również na innych obozach. W 1992 r. Stępora oraz J. Antoszewski brali udział w szkoleniu u dra A. Bryla. W ten sposób kształtowała się przyszła kadra jednostki. Z racji obostrzeń dotyczących pozyskiwania umundurowania i wyposażenia WP jednostka miała problemy sprzętowe. W latach 1995-1998 strzelcy z Tomaszowa nawiązali ścisłą współpracę z jednostką z Zamościa. Do ugrupowania należały wówczas również dziewczęta.

W 1994 r. dowództwo nad jednostką przejął R. Raczkiewicz, dowodził nią do 2000 r. Następnie dowódcą został M. Papuga. Od czasu zmiany dowódcy podejmowane były działania w celu pozyskania stałej siedziby dla jednostki. W sierpniu 2000 r. starania te zostały uwieńczone sukcesem. Jednostka dzięki uprzejmości ówczesnej dyrektor – A. Palak otrzymała pomieszczenie pod halą sportową przy LO im. B. Głowackiego. Od 2009 r. ma nową siedzibę – w budynku dawnego Sejmiku Powiatowego przy ul. Lwowskiej 53. Otrzymała ją dzięki uprzejmości ówczesnego burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, Ryszarda Sobczuka.

Od 2000 r. jednostka zaczęła aktywnie pozyskiwać sprzęt niezbędny do prowadzenia swojej działalności.

W latach 1992-2010 przez szeregi jednostki przewinęło się blisko 250 osób, które złożyły przyrzeczenie strzeleckie. Od początku działalności strzelcy brali udział w organizowanych w mieście uroczystościach patriotyczno-religijnych. Uroczystości, które strzelcy traktują jako obowiązkowe, to 3 Maja, 11 listopada oraz rocznice bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r.

W 2010 r. JS 2019 przyjęła imię generała Tadeusza Piskora oraz barwy 2. Pułku Strzelców Konnych z Hrubieszowa. Do osiągnięć JS 2019 można zaliczyć powstanie JS 2020 w Hrubieszowie oraz JS 2046 Biłgoraju.

Opracował M&M’s