Aktualności

Egzamin weryfikacyjny „Bieg po beret”.

W dniu 24 lutego 2024 r. w naszej jednostce odbył się egzamin weryfikacyjny „Bieg po beret”.

Kandydat, który do niego przystąpił wykazał się bardzo wysokim poziomem przygotowania psychofizycznego oraz celującym poziomem wymaganej wiedzy teoretycznej.

Trasa biegu wynosiła około 25 km.

Za swój wysiłek został wyróżniony możliwością założenia zielonego beretu oraz został dopuszczony do złożenia przyrzeczenia strzeleckiego, które uczyni go pełnoprawnym strzelcem JS 2019.