Aktualności

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – Tomaszów Mazowiecki 3 grudnia 2016 r.

dav

W dniu 3 grudnia 2016 w Urzędzie Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Posiedzenie NWZD zebrało się w celu wyboru Komendanta Głównego Związku. Sytuacja ta nastąpiła z uwagi na złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska poprzedniego Komendanta insp. ZS Marcina Waszczuka.
NWZD odbyło się przy stwierdzonym przewidzianym statutem kworum więc jest wiążące w świetle obowiązujących przepisów prawa o Stowarzyszeniach.
W głosowaniu większość delegatów zagłosowała na kandydaturę insp. ZS Sławomira Szczerkowskiego w związku z tym, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazd Delegatów został on wybrany na funkcję Komendanta Głównego Związku.
Ponadto został dokonany wybór nowego składu Naczelnej Rady Strzeleckiej. Zaszczytem dla naszej jednostki jest fakt, że Dowódca naszej Jednostki st. chor. ZS Mateusz Markowicz został wybrany do składu Naczelnej Rady Strzeleckiej.