Aktualności

Marsz po odznakę SGO

W dniu 13.04 na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego strzelcy naszej jednostki wzięli udział w I edycji marszu po odznakę rozpoznawczą Strzeleckiej Grupy Operacyjnej 2019. Jest to nieformalna grupa założona przez najstarszych strzelców z kadry jednostki. Należący do niej strzelcy byli jednymi z najlepiej zaangażowanych, wysportowanych oraz sumiennych osób w jednostce. Celem marszu jest nieformalne reaktywowanie grupy i wyróżnienie strzelców biorących udział odznaką rozpoznawczą.

Z 10 strzelców, którzy przystąpili do marszu, 6 ukończyło pozytywnie. Zróżnicowana topografia terenu oraz dystans maratonu z 10 kg plecakiem w określonym limicie czasowym zweryfikowały charakter uczestników. Umiejętność radzenia sobie z własnymi słabościami pozwoliła im na pozytywne ukończenie marszu.

Pragniemy w imieniu wszystkich strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2019 złożyć serdeczne podziękowania dyrekcji oraz pracownikom Roztoczański Park Narodowy za zgodę na przeprowadzenie marszu na jego terenie oraz czasowym udostępnieniu nam obiektów na terenie osady Florianka, dziękujemy.