Szkolenie Majdan Sopocki 2017

W dniach 20 – 22 stycznia 2017 r w Majdanie Spockim odbyło się szkolenie rozpoczynające rok szkoleniowy w naszej JS. Tegoroczna edycja obejmowała dwie grupy szkoleniowe, pierwsza to elementy Kursu Piechoty, druga obejmowała rozpoznanie ogólnowojskowe. W trakcie szkolenia grupy tworzyły dla siebie elementy podgrywek. Ciekawym elementem szkolenia była współpraca z psem tropiącym z PSG Lubycza Królewska. W szkoleniu brały udział Jednostki z Tomaszowa Lub., Sandomierza oraz Lublina. Dziękujemy wszystkim za udział.

„Bezpieczna Polska”

W dniu 14 stycznia br strzelcy naszej Jednostki odwiedzili imprezę plenerową organizowaną przez WSzW Lublin pod nazwą „BEZPIECZNA POLSKA”. Impreza miała miejsce w Lublinie przy ul. Spokojnej 4. W trakcie pikniku można było zobaczyć m.in. HUMVEE 2 PR z Hrubieszowa, bojowy wóz piechoty BWP-1, haubice samobieżną 2S1 Goździk.        

Spotkanie opłatkowe

W dniu 05 stycznia 2017 r. jak co roku strzelcy naszej Jednostki oraz zaprzyjaźnione osoby spotkały się aby podzielić się opłatkiem. Był to czas krótkich podsumowań minionego 2016 roku jak i planów na przyszły rok. Na spotkanie przybyli m.in. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, komendant PSG Lubycza Królewska Jacek Kozak, przedstawiciel WKU Zamość kpt. Styczyński oraz przedstawiciel PSP. Nie zabrakło również rodziców naszych strzelców oraz licznej delegacji z JS 2010 Lublin. Wszystkim dziękujemy za przybycie.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – Tomaszów Mazowiecki 3 grudnia 2016 r.

W dniu 3 grudnia 2016 w Urzędzie Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Posiedzenie NWZD zebrało się w celu wyboru Komendanta Głównego Związku. Sytuacja ta nastąpiła z uwagi na złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska poprzedniego Komendanta insp. ZS Marcina Waszczuka. NWZD odbyło się przy stwierdzonym przewidzianym statutem kworum więc jest wiążące w świetle obowiązujących przepisów prawa o Stowarzyszeniach. W głosowaniu większość delegatów zagłosowała na kandydaturę insp. ZS Sławomira Szczerkowskiego w związku z tym, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazd Delegatów został on wybrany na funkcję Komendanta Głównego Związku. Ponadto został dokonany wybór nowego składu Naczelnej Rady Strzeleckiej. Zaszczytem dla naszej jednostki jest fakt, że Dowódca naszej Jednostki st. chor. ZS Mateusz Markowicz został wybrany do składu Naczelnej Rady Strzeleckiej.